Belediye Şehir Parkı Çay Bahçesi İhalesi

GÖLYAKA ŞEHİR AİLE PARKI İŞLETMECİLİĞİ İHALE İLANI

 

GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Kültür mahallesi 269 ada 2 parselde bulunan Şehir Aile Parkı Çay Bahçesi 2886 Sayılı İhale Kanununun 35/C maddesine göre açık teklif artırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

 

 1. İhale şartnamesi mesai saatlerinde ₺-100,00 + KDV bedel karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 1. İhale 05/12/2017 Salı günü saat 15:00’de belediye toplantı salonu ve encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 1. Aylık tahmini kira bedeli ₺-2.300,00’ dir. İhaleye ait geçici teminat bedeli ₺-2.484,00’ dir. Geçici teminat ihale günü saat 14:30’a kadar Belediye hesabına nakit yatırılması veya ihale kanununda belirtilen teminat yerine geçen kıymetlerin yatırılması gerekmektedir.

 

 1. İsteklilerde aranan belgeler.
 • İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler)
 • Tebligat için adres beyanı ( Gerçek Kişiler)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler)
 • İmza beyanı (Gerçek Kişiler)
 • Vergi levhası (Tüzel Kişiler)
 • Adli Sicil Kaydı. (Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerin İmzaya Yetkili Kişileri)
 • Ticaret ve Sanayi Odası ve bağlı olunan Mesleki Kuruluş Sicil Kayıt Belgesi (Tüzel Kişiler)
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname.
 • Geçici teminat makbuzu. (Tahmini 3 yıllık kira bedelinin %3’ ü)
 • İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz.
 • Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

 

İhaleye katılmak isteyenlere duyurulur.