REVİZYON İMAR PLANI İLANI

Düzce İli, Gölyaka İlçesi, Belediye sınırlarımız içerisindeki mevcut İmar Planımızın yeni çıkan mevzuatlara ve şehrin gelişimine uygun hale getirilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmış ve askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde verilen itiraz dilekçeleri değerlendirilerek düzeltme ve değişiklikler yapılmış olan Revizyon İmar Planları ve plan notları Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup Gölyaka Belediyesi Hizmet binası giriş katında 14.08.2017 tarihinde 30 gün süre boyunca askıya çıkartılmıştır.