Fen İşleri Müdürlüğü
GÖREV ALANI

Genel itibarla kentin ara arter yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları , parklarda sert zeminlerin tamir ve bakımı tamir ekiplerince yapılması , yapı tesis faaliyetleri, akaryakıt temini, araçların bakım ve onarımı, tranşe ruhsat ve denetim , bordür ve tretuvar boyama faaliyetlerini yürütmekte olan müdürlüğümüz çalışmaları aşağıda belirtilen kanunlar çerçevesinde ve bu kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında yapmaktadır.

 
 • 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 237 Sayılı Taşıt Kanunu
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • İ.B.B. Altyapı Yönergesi

H. Kenan KAYACI

Fen İşleri Müdür Vekili