İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREV ALANI

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar ile Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki alanların, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, sağlıklı, planlı ve daha yaşanılabilir bir Gölyaka için vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırma amaçlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik faaliyetleri yürütmektir. Bu doğrultuda müdürlüğümüzce; gecekonduların tasfiyesi, sosyal konut üretimine yönelik arsa üretilmesi, sosyal ve kültürel tesislerin yapılmasına yönelik arsa sağlanması, kamulaştırma işlemleri, bütçeye katkı sağlamak adına arsa satışı, riskli yapıların tespit ve yıkım işlemlerini yürütülmesi, donatı alanlarının mülkiyet sınırları ve imar planı tatbikinin yapılması görevleri yürütülmektedir. 

Kalender AYDIN

İmar ve Şehircilik Müdür V.