Temizlik İşleri Amirliği

GÖREV ALANI

Katı Atık Birimi

-          Evsel katı atıkların toplanması,

-          Konteyner temini ve bakımı,

-          Çöp konteyneri dağıtımı,

-          Konteyner planlama çalışmaları

Geri Dönüşüm Birimi

-          Atık pillerin toplanması,

-          Bitkisel atık yağların toplanlası,

-          Cam atıklarının toplanması,

-          Tekstil atıklarının toplanması,

-          Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması,

-          Geri dönüşüm eğitim çalışmalarının yapılması

Atık Getirme Merkezi Birimi

-          Ömrünü tamamlamış evsel atık eşyaların toplanması,

-          Atık lastiklerin toplanması,

-          Elektronik atıkların toplanması,