Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen, belediyelerde kurulması zorunlu müdürlüklerdendir.

GÖREV ALANI

  • Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarıyla İlgili İşler,
  • Belediye Encümeni İşleri,
  • Gelen-Giden Evrak ve E-İmza Onay Hizmetleri,
  • Gelen - Giden Postalar ve Evrak Dağıtım Hizmetleri,
  • Evlendirme Hizmetleri.

Erdinç KAYA

Yazı İşleri Müdürü