Zabıta Amirliği

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlemesinde;

Önceden olduğu gibi ruhsatsız işyerlerinin tespiti ve yapılacak yasal işlemler ile ruhsatlı işyerlerinin rutin denetimi ve kontrolü Zabıta Müdürlüğünce yürütülecektir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm iş, işlem ve analizler Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.